Ardex

 

Epoxidové podlahy / Opravné hmoty a prísady / LENA P 100 R

Bezrozpúšťadlový  dvojzložkový bezfarebný epoxidový rýchlo vytvrďujúci väzný mostík, spevňovač povrchov, protiprašný náter a ochranný náter pre savé a nesavé minerálne podklady so zbytkovou vlhkosťou do 4% , a pojivo pre prípravu polymérovýchr mált a betónov

technický list

© Webra Solutions 2012