Ardex

 

Epoxidové podlahy / Ochranné a izolačné chemicky odolné povlaky

OCHRANNÉ A IZOLAČNÉ CHEMICKY ODOLNÉ POVLAKY

pre záchytné jamky, čističky odpadových vôd, mostov, tunelov, kanalizacií, a pod.
väzné mostíky, náterové hmoty, samorozlievacie stierkové hmoty, polymer-maltové hmoty, tmely
© Webra Solutions 2012