Ardex

 

Stavebná chémia / Tmely na steny a sadrokartóny / ARDEX B 12

Označení produktu:
Cementová stěrková hmota šedá

Popis výrobku:
  • Na bázi cementu
  • K vyhlazování a opravě nerovností
  • Odolná vodě a povětrnosti

Šedý prášek na bázi cementu. Smícháním s vodou vznikne vláčná, pastózní malta, která drží tvar, dobře  se zpracovává a vytvrzuje hydratací a schnutím v každé tloušťce na prodyšnou hmotu bez pnutí v cementově šedé barvě, která je odolná vodě a povětrnosti, a drží na každém vhodném podkladu prakticky neoddělitelně.

Oblast použití:
Produkt je určen pro vnější i vnitřní použití. Vyhlazování, opravy, nivelizování a plošné nanášení na zdi a stropní plochy pohledového betonu, prefabrikátů, cementových a vápenných omítek a zdiva. Plnění trhlin, děr a velkoplošných prohlubní na stěnách a stropech, vyhlazování vniřních stěn z porobetonových tvárnic a dílců.

Poměr míchání: Asi 8,5 l vody : 25 kg prášku, t.j. v objemových dílech asi 1díl vody na 2,75 dílu prášku.

Sypká hmotnost: asi 1,1 kg/litr

Hmotnost čerstvé malty: asi 1,7 kg/litr

Spotřeba materiálu: asi 1,2 kg prášku /m² v síle 1mm

Hodnota pH: cca 12

Doba zpracovatelnosti: asi 45 minut

Ochrana proti korozi: Nezpůsobuje korozi železa

Pevnost v tlaku: Po 7 dnech cca 8,0 N/mm², po 28 dnech cca 11,0 N/mm².

Pevnost v tahu za ohybu: Po 7 dnech cca 3,0 N/mm², po 28 dnech cca 5,0 N/mm².

Gis kód: ZP 1 = produkt obsahující cement

Balení: Pytle po 25 kg netto.

Skladování:
V suchých prostorách asi 12 měsíců v uzavřených originálních obalech.

Technický list si môžete stiahnuť tu 
 

© Webra Solutions 2012