Ardex

 

Stavebná chémia / Tmely na steny a sadrokartóny / ARDEX B 10

Označení produktu:
Velmi jemná cementová stěrkovací hmota

Popis výrobku:
  • Na bázi Wittenského rychlocementu 32,5 R-SF, registrace č. Z-3.12-1206
  • Zušlechtěná umělohmotnými přísadami
  • K uzavření jemných trhlinek a pórů betonových povrchů
  • Finální stěrkování opravených betonových ploch
  • Odolná vodě a povětrnosti
  • Vytažitelná a vyhladitelná do nuly
Šedý prášek na bázi Wittenského rychlocementu 32,5 R-SF, zušlechtěný umělohmotnými disperzemi.
Smícháním s vodou vznikne jemná malta pastovité konzistence, která drží dobře tvar, vytvrzuje hydratací a je odolná vodě a povětrnosti. Pro vrstvy od 0-3mm.

Oblast použití:
Produkt je určen pro vnější i vnitřní použití. Vyhlazování, opravy a plošné stěrkování stěn a stropních ploch pohledového betonu, betonových prefabrikátů. Přestěrkování jemných pórů v betonu, trhlin betonových ploch. Pro finální jemné stěrkování betonových ploch před použitím ochranných nátěrů.

Poměr míchání: Asi 8,5 l vody : 25 kg prášku, t.j. v objemových dílech asi 1díl vody na 2,5 dílu prášku.

Sypká hmotnost: asi 1,2 kg/litr

Hmotnost čerstvé malty: asi 1,6 kg/litr

Spotřeba materiálu: asi 1,2 kg prášku /m² v síle 1mm

Doba zpracovatelnosti: asi 0,5 hodiny

Ochrana proti korozi: Zpomaluje korozi železa

Pevnost v tlaku: Po 7 dnech cca 11,0 N/mm², po 28 dnech cca 12,0 N/mm².

Pevnost v tahu za ohybu: Po 7 dnech cca 2,0 N/mm², po 28 dnech cca 6,0 N/mm².

Gis kód: ZP 1 = produkt obsahující cement

Balení: Pytle po 25 kg netto.

Skladování: V suchých prostorách asi 12 měsíců v uzavřených originálních obalech.

Technický list si môžete stiahnuť tu 
 

© Webra Solutions 2012