Ardex

 

Stavebná chémia / Stavebné hmoty / ARDEX WSZ

Označení produktu:
Rychlocement

Popis výrobku:
Cement pevnostní třídy 32,5 R s brzskými vysokopevnostními vlastnostmi
K výrobě malt a betonů s rychlým náběhem počáteční pevnosti.

Oblast použití:
Produkt je určen pro vnější i vnitřní použití.
K výrobě malt s rychle nabíhající počáteční pevností k upevňování úchytek, hmoždinek a kotev pro nosné konstrukce, jako např.:
 • fasádní pláště zábradlí
 • střešní elementy schodišťová madla
 • kotvy lešení okenní římsy
 • schodnice sanitární zařízení
 • schodištní stupně topná zařízení
 • zavěšené podhledy regály
 • stropní krytiny atd.

Výroba betonů a malt k opravám stavebních dílů z betonu a železobetonu podle DIN 1045, které nejsou vystaveny vyšším, než klimaticky daným teplotám:
 • sloupy fasádní elementy
 • nosníky vozovky
 • podpěry startovací a přistávací dráhy
 • stropní desky tunely
 • stěnové desky panely všeho druhu
 • betonové patky a dna atd.

Rychlá počáteční pevnost betonu a malt umožňuje odstranění forem a bednění, jakož i transport prefabri-kátů již po 2 až 4 hodinách. Výroba rychle tuhnoucích betonů a malt pro ukládací a upevňovací práce pro:
 • roury a potrubí sloupy plotů
 • kolejnice sloupy dopravního značení
 • opěry sloupy el.vedení
 • úchyty vrat a bran sloupy osvětlení
 • chodníkové desky atd.

Zhotovení rychle pochůzných mazanin ve vnějším, nebo trvale mokrém prostředí.

Sypká hmotnost: asi 1,1 - 1,15 kg/litr

Zrnitost směsi: Specifický povrch podle Blain, odpovídající EN 196, díl 3 - 5300 +/- 500 cm²/g

Začátek tuhnutí: Dle EN 196, část 3, nejdříve po 20 minutách

Objemová stálost: Odpovídající EN 196, díl 3

Pevnost v tlaku: Malty, odpovídající normě EN 196, díl 1 - po 2 hod. 4,0 N/mm², po 1 dni 13,0 N/mm², po 2 dnech 23,0 N/mm², po 7 dnech 34,0 N/mm², po 28 dnech 45,0 N/mm², po 90 dnech 47,0 N/mm². Betonové kostky 10 x 10 x 10 cm, podle DIN 1048 při 20° C a 65% C relativní vlhkosti vzduchu po: 4 hod. 13,0 N/mm², po 7 hod. 12,0 N/mm², po 1 dni 26,0 N/mm² po 2 dnech 34,0 N/mm², po 7 dnech 46,0 N/mm², po 28 dnech 55,0 N/mm²

Balení: Pytle po 25 kg netto.

Skladování: V suchých prostorách asi 12 měsíců v uzavřených originálních obalech.

Technický list si môžete stiahnuť tu

© Webra Solutions 2012