Ardex

 

Stavebná chémia / Stavebné hmoty / ARDEX BB

Popis výrobku:
ochranný nátěr

Oblast použití:
Zhotovení izolační vrstvy a ochranného přednátěru dle AIB pro stěny ve sklepech, základy, pilíře, v šachtách, betonové dílce a prefabrikáty proti přírodním agresivním látkám v půdě.

Spotřeba materiálu: min. 0,2 - 0,25 l/m2 tloušťka nátěru

Viskozita: cca. 60 dPas

Hustota: cca. 1,02 kg/l

Objem pevných těles: cca. 60%

Gis kód: BBP10

Balení: kbelík 30 l, kbelík 10 l

Skladování: chraňte před mrazem, v suchých místnostech, cca. 12 měsíců, v originálním balení

Technický list si môžete stiahnuť tu 
 

© Webra Solutions 2012