Iný materiál / Lamelové kotúče – rolky – pásy – listy – vulkánfíbrové kotúče / CS 564 ACT

Rozmezí zrnitosti::

16 24 30
36 40 50
60 80 100
120 150 180
220 240 280
320 360 400
500 600 800
1000 1200 1500
2000
Oblasti použití::

Kov Kov


Pojivo: Umělá pryskyřice
Druh zrna: Korund
Druh posypu: hustý

 
Číslo druhu zboží Průměr Otvor Zrno Detaily
286925 115,00 mm 22,00 24 › zobrazit  
286926 115,00 mm 22,00 36 › zobrazit  
286927 115,00 mm 22,00 40 › zobrazit  
286928 115,00 mm 22,00 50 › zobrazit  
286929 115,00 mm 22,00 60 › zobrazit  
286930 115,00 mm 22,00 80 › zobrazit  
286931 115,00 mm 22,00 120 › zobrazit  
286932 125,00 mm 22,00 24 › zobrazit  
286933 125,00 mm 22,00 36 › zobrazit  
286934 125,00 mm 22,00 40 › zobrazit  
286935 125,00 mm 22,00 50 › zobrazit  
286936 125,00 mm 22,00 60 › zobrazit  
286937 125,00 mm 22,00 80 › zobrazit  
286938 125,00 mm 22,00 120 › zobrazit  
286939 180,00 mm 22,00 24 › zobrazit  
286940 180,00 mm 22,00 36 › zobrazit  
286941 180,00 mm 22,00 40 › zobrazit  
286942 180,00 mm 22,00 50 › zobrazit  
286943 180,00 mm 22,00 60 › zobrazit  
286944 180,00 mm 22,00 80 › zobrazit  
286945 180,00 mm 22,00 120 › zobrazit  
© Webra Solutions 2012