Iný materiál / Lamelové kotúče – rolky – pásy – listy – vulkánfíbrové kotúče / CS 561

Rozmezí zrnitosti::

16 24 30
36 40 50
60 80 100
120 150 180
220 240 280
320 360 400
500 600 800
1000 1200 1500
2000
Oblasti použití::

Kov Kov


Pojivo: Umělá pryskyřice
Druh zrna: Korund
Druh posypu: hustý

 

 
Číslo druhu zboží Průměr Otvor Zrno Detaily
65708 100,00 mm 16,00 16 › zobrazit  
65713 100,00 mm 16,00 24 › zobrazit  
65718 100,00 mm 16,00 36 › zobrazit  
65720 100,00 mm 16,00 40 › zobrazit  
65725 100,00 mm 16,00 50 › zobrazit  
65730 100,00 mm 16,00 60 › zobrazit  
65735 100,00 mm 16,00 80 › zobrazit  
65739 100,00 mm 16,00 100 › zobrazit  
65743 100,00 mm 16,00 120 › zobrazit  
66302 115,00 mm 22,00 16 › zobrazit  
72298 115,00 mm 22,00 24 › zobrazit  
66308 115,00 mm 22,00 36 › zobrazit  
72192 115,00 mm 22,00 40 › zobrazit  
66313 115,00 mm 22,00 50 › zobrazit  
66318 115,00 mm 22,00 60 › zobrazit  
25472 115,00 mm 22,00 80 › zobrazit  
66322 115,00 mm 22,00 100 › zobrazit  
66327 115,00 mm 22,00 120 › zobrazit  
10977 115,00 mm 22,00 16 › zobrazit  
10978 115,00 mm 22,00 24 › zobrazit  
98032 115,00 mm 22,00 24 › zobrazit  
10979 115,00 mm 22,00 30 › zobrazit  
10980 115,00 mm 22,00 36 › zobrazit  
98033 115,00 mm 22,00 36 › zobrazit  
10981 115,00 mm 22,00 40 › zobrazit  
98034 115,00 mm 22,00 40 › zobrazit  
10982 115,00 mm 22,00 50 › zobrazit  
98035 115,00 mm 22,00 50 › zobrazit  
10983 115,00 mm 22,00 60 › zobrazit  
98036 115,00 mm 22,00 60 › zobrazit  
10984 115,00 mm 22,00 80 › zobrazit  
98037 115,00 mm 22,00 30 › zobrazit  
10985 115,00 mm 22,00 100 › zobrazit  
10986 115,00 mm 22,00 120 › zobrazit  
98039 115,00 mm 22,00 120 › zobrazit  
10987 115,00 mm 22,00 150 › zobrazit  
10988 115,00 mm 22,00 180 › zobrazit  
10989 115,00 mm 22,00 220 › zobrazit  
10990 115,00 mm 22,00 240 › zobrazit  
10992 115,00 mm 22,00 320 › zobrazit  
66354 125,00 mm 22,00 16 › zobrazit  
66358 125,00 mm 22,00 24 › zobrazit  
66364 125,00 mm 22,00 36 › zobrazit  
66366 125,00 mm 22,00 40 › zobrazit  
66371 125,00 mm 22,00 50 › zobrazit  
66376 125,00 mm 22,00 60 › zobrazit  
70439 125,00 mm 22,00 80 › zobrazit  
66379 125,00 mm 22,00 100 › zobrazit  
66383 125,00 mm 22,00 120 › zobrazit  
11009 125,00 mm 22,00 16 › zobrazit  
11010 125,00 mm 22,00 24 › zobrazit  
98041 125,00 mm 22,00 24 › zobrazit  
11011 125,00 mm 22,00 30 › zobrazit  
11012 125,00 mm 22,00 36 › zobrazit  
98042 125,00 mm 22,00 36 › zobrazit  
11013 125,00 mm 22,00 40 › zobrazit  
98049 125,00 mm 22,00 40 › zobrazit  
11014 125,00 mm 22,00 50 › zobrazit  
11015 125,00 mm 22,00 60 › zobrazit  
98052 125,00 mm 22,00 60 › zobrazit  
11016 125,00 mm 22,00 80 › zobrazit  
98053 125,00 mm 22,00 80 › zobrazit  
11017 125,00 mm 22,00 100 › zobrazit  
11018 125,00 mm 22,00 120 › zobrazit  
11019 125,00 mm 22,00 150 › zobrazit  
11020 125,00 mm 22,00 180 › zobrazit  
11021 125,00 mm 22,00 220 › zobrazit  
11022 125,00 mm 22,00 240 › zobrazit  
11024 125,00 mm 22,00 320 › zobrazit  
66410 150,00 mm 22,00 24 › zobrazit  
66415 150,00 mm 22,00 36 › zobrazit  
66417 150,00 mm 22,00 40 › zobrazit  
66424 150,00 mm 22,00 60 › zobrazit  
66427 150,00 mm 22,00 80 › zobrazit  
66430 150,00 mm 22,00 100 › zobrazit  
66433 150,00 mm 22,00 120 › zobrazit  
11042 150,00 mm 22,00 24 › zobrazit  
11044 150,00 mm 22,00 36 › zobrazit  
11045 150,00 mm 22,00 40 › zobrazit  
11046 150,00 mm 22,00 50 › zobrazit  
11047 150,00 mm 22,00 60 › zobrazit  
11048 150,00 mm 22,00 80 › zobrazit  
11050 150,00 mm 22,00 120 › zobrazit  
66443 180,00 mm 22,00 16 › zobrazit  
66451 180,00 mm 22,00 24 › zobrazit  
66459 180,00 mm 22,00 36 › zobrazit  
70447 180,00 mm 22,00 40 › zobrazit  
70448 180,00 mm 22,00 50 › zobrazit  
70449 180,00 mm 22,00 60 › zobrazit  
66465 180,00 mm 22,00 80 › zobrazit  
66469 180,00 mm 22,00 100 › zobrazit  
66472 180,00 mm 22,00 120 › zobrazit  
66475 180,00 mm 22,00 150 › zobrazit  
66477 180,00 mm 22,00 180 › zobrazit  
11057 180,00 mm 22,00 16 › zobrazit  
11058 180,00 mm 22,00 24 › zobrazit  
98196 180,00 mm 22,00 24 › zobrazit  
11059 180,00 mm 22,00 30 › zobrazit  
11060 180,00 mm 22,00 36 › zobrazit  
98198 180,00 mm 22,00 36 › zobrazit  
11061 180,00 mm 22,00 40 › zobrazit  
98200 180,00 mm 22,00 40 › zobrazit  
11062 180,00 mm 22,00 50 › zobrazit  
98201 180,00 mm 22,00 50 › zobrazit  
11063 180,00 mm 22,00 60 › zobrazit  
98205 180,00 mm 22,00 60 › zobrazit  
11064 180,00 mm 22,00 80 › zobrazit  
98208 180,00 mm 22,00 80 › zobrazit  
11065 180,00 mm 22,00 100 › zobrazit  
11066 180,00 mm 22,00 120 › zobrazit  
11067 180,00 mm 22,00 150 › zobrazit  
11068 180,00 mm 22,00 180 › zobrazit  
11069 180,00 mm 22,00 220 › zobrazit  
11070 180,00 mm 22,00 240 › zobrazit  
11072 180,00 mm 22,00 320 › zobrazit  
66494 235,00 mm 22,00 16 › zobrazit  
66497 235,00 mm 22,00 24 › zobrazit  
66502 235,00 mm 22,00 36 › zobrazit  
66504 235,00 mm 22,00 40 › zobrazit  
72323 235,00 mm 22,00 50 › zobrazit  
66511 235,00 mm 22,00 60 › zobrazit  
66514 235,00 mm 22,00 80 › zobrazit  

 

© Webra Solutions 2012