Iný materiál / Lamelové kotúče – rolky – pásy – listy – vulkánfíbrové kotúče / PS 36 DK/PS 36 CK

Rozmezí zrnitosti::

16 24 30
36 40 50
60 80 100
120 150 180
220 240 280
320 360 400
500 600 800
1000 1200 1500
2000
Oblasti použití::

Nerez Nerez
Dřevo Dřevo


Pojivo: Umělá pryskyřice
Druh zrna: Zirkonkorund
Druh posypu: polootevřený
Podložka: D/C
© Webra Solutions 2012